Col·legiat num. 272

En exercici des de 1.983, als partits judicials

de Barcelona, Badalona i Santa Coloma de

Gramenet

Il·ltre. Col·legi de Procuradors de Barcelona

Jaume Gassó i Espina

C/València 7.A - Entrsl. 4 a

08015 Barcelona

procuragasso@procuragasso.cat

     Tel. 933174720  Fax. 933183213

La versió en català d'aquesta web ha estat possible gràcies a la col·la boració del procurador Jaume Gassó i Espina del col·legi de Barcelona i l'empresa eurolink traductors, s.l.
Procuradoria Gassó.  Tots els drets reservats.
Resolucions aconsellades: 800x600 i 1024x768